Healing

Bij healing wordt er gebruik gemaakt van de energieën van onze aura en chakra’s. Deze worden positief beïnvloed, zodat het zijn oorspronkelijke functie weer terug kan krijgen. Door het verwerkingsproces dat hierdoor in werking treed, kunnen nieuwe inzichten en gevoelens een plaats krijgen, waardoor allerlei klachten verminderen of verdwijnen.

 

Wat is nu een aura?

Onze aura is een beschermende energieveld, wat ons fysieke lichaam omringt en doordringt. De aura bestaat uit verschillende energielagen met afzonderlijk een eigen kleur en betekenis.

 

Wat is nu chakra?

Een chakra is een energiecentrum in onze aura. De mate van energie en kleur van dit chakra is afhankelijk van de situatie en proces waarin we ons bevinden. De aura en 7 hoofd-chakra’s staan in nauwe verbinding met onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Door gebeurtenissen, onuitgewerkte emoties, vorig levens en velerlei andere oorzaken kunnen aura en chakra’s te veel beladen worden of zelfs blokkeren. We kunnen hierdoor kwetsbaar worden wat zich uiten kan in lichamelijke en emotionele klachten. Onder andere; vermoeidheid, irritatie, pijn en allerlei ziektes enz.

 

Is dit nu zweverig of niet?

Alle chakra’s hebben een psychologische betekenis en zo ook alle organen, bloed, en spieren in ons lijf. Dit maakt dat ons lichaam heel mooi in elkaar zit en eigenlijk op een perfecte manier kan werken. Later zal ik de psychologische betekenis omschrijven zodat het duidelijker en tastbaarder wordt in het werk wat ik mag doen. Wat dan ook een koppeling mag zijn naar ons aardse bestaan.